Relacja z pogrzebu Ludmiły Płochockiej

część 2

Zdjęcia zamieszczone powyżej wykonał Jan Wawszczyk.