Relacja z pogrzebu Ludmiły Płochockiej

część 1

Zdjęcia zamieszczone powyżej wykonał Jan Wawszczyk.