28 lutego 2018 roku pożegnaliśmy ś.p. Ryszarda Boreńskiego ps. "Ryś"

- łącznik obserwator w 2 HBAP "Żbik"


 
Zdjęcia zamieszczone powyżej wykonał Jan Wawszczyk.