13 września 2019 roku pożegnaliśmy ś.p. Zbigniewa Martyńskiego ps. "Gruda"

- kanonier w 2 HBAP "Żbik"


Zdjęcia zamieszczone powyżej wykonał Jan Wawszczyk.