15 grudnia 2011 roku odbyło się tradycyjne Spotkanie Opłatkowe
 Środowiska 21 Warszawskich Drużyn Harcerskich

Foto Jan Wawszczyk 
Dodano 16 grudnia 2011 r.