27 kwietnia 2011 r.
Przekazanie do Muzeum Powstania Warszawskiego kożuszka - serdaka należącego do Anny Leskiewicz [z męża Bogdanowicz]. Kożuszek ten nosiła Anna Leskiewicz w obozach jenieckich. Przez ponad 66 lat kożuszek ten był przechowywany przez rodzinę Bogdanowiczów. 26 kwietnia 2011 r. kożuszek i pamiętniki Anny Leskiewicz [w wersji francuskiej] trafiły do Archiwum. Wolą Krystyny i Marka - dzieci Anny i Jerzego Bogdanowiczów było aby kożuszek ten trafił do Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

 

 

 


Foto Jan Wawszczyk  i Tomasz Przybył