ARCHIWUMWstęp

    Przygotowując materiały do trzeciego wydania książki “Myśmy byli Armią...” czyli Żbika ciąg dalszy postanowiłem wspólnie z Tomaszem Przybyłem stworzyć pierwszą w historii stronę internetową zawierającą informacje i dokumenty dotyczące harcerzy z 21 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Harcerek z Żeńskiej Drużyny “Wrony” z Rembertowa z okresu okupacji i Powstania Warszawskiego.

   Główną część strony stanowią Biogramy zawierające podstawowe dane jakie udało się dotychczas zgromadzić o danej osobie. Przy niektórych biogramach znajduje się strona nazwana Galeria, na której można obejrzeć zdjęcia, dokumenty i pamiątki. Dane w Biogramach i Galerii są na bieżąco uzupełniane i korygowane – w miarę uzyskiwanych informacji. 

   Aktualny biogram Powstańca w Muzeum Powstania Warszawskiego można przeczytać “klikając” na link do tej strony, dalej informacje z bazy danych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu [dawny obóz jeniecki Lamsdorf] oraz portalu staraty.pl. Przy niektórych osobach zamieszczony jest link do Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz dodatkowe linki do stron, które dotyczą danej osoby.

  Na szczególną uwagę zasługuje zakładka Wykaz publikacji. Zawiera ona tytuły publikacji dot. 21 WDH i 2 HBAP [poz. 1- 100 zamieszczone są w układzie chronologicznym wg roku wydania danej pozycji, a od poz. 101 już w kolejności uzyskiwania informacji o danej publikacji]. Wykaz ten powinien służyć osobom, które pragną rozszerzyć swoją wiedzę o harcerkach i harcerzach z 21 WDH oraz Powstańcach Warszawskich z 2 HBAP “Żbik”.

   Osoby, które już wcześniej zapoznały się z tą stroną przy następnych odwiedzinach powinny zwrócić uwagę na zakładkę Aktualizacje, ponieważ tam znajdą informacje co i kiedy zostało dodane lub uzupełnione.

  Strona www.2hbap.waw.pl stanowi jedną z form dokumentacji pracy Archiwum 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej “Żbik” powołanego we wrześniu 2008 roku przez Środowisko “Gurt” przy Związku Powstańców Warszawskich.
Dziękuję bardzo wszystkim osobom i instytucjom które udostępniły mi materiały. Przepraszam tych których bardzo “gnębiłem”.

Jan Wawszczyk phm

Senior 21 WDH

Archiwum 2 HBAP “Żbik”Archiwum 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej "Żbik" dziękuje Redakcji Polonijnego Biuletynu Informacyjnego w Winnipegu za zamieszczenie zaproszenia do odwiedzenia naszej strony.


Archiwum 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej "Żbik" dziękuje Pani Emilii Turkiewicz z Kanady z portalu Polonia Life za zamieszczenie zaproszenia do odwiedzenia naszej strony.

Archiwum 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej "Żbik" dziękuje Panu Sławomirowi Bielickiemu z portalu Powstanie Warszawskie 1944 za zamieszczenie linku do strony Archiwum 2 HBAP "Żbik"

Vademecum Powstania Warszawskiego
Archiwum 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej "Żbik" dziękuje WIKIPEDII za zamieszczenie linku do strony Archiwum 2 HBAP "Żbik".