ARCHIWUMOdznaki pamiątkowe 21 WDH
i 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej "Żbik"

Odznaka pamiątkowa z okazji 100 lecia 21 WDH.
Odznaka znajduje się w zbiorach Jana Wawszczyka.

Odznakę zaprojektował Tomasz Kuczborski.
Wykonana została w pracowni
"METALOPLASTYKA  Z. A. KOWALSKI"  Tatiana MĄDRO, Lublin.

Odznaka z oficjalnym LOGO  100 lecia 21 WDH.

Odznaka pamiątkowa z okazji 96 lecia 21 WDH.

Pamiątkowa odznaka 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej "Żbik"

walczącej w Zgrupowaniu "Gurt".

Odznaka pamiątkowa z okazji 25 lecia 21 WDH.

Odznaka znajduje się w zbiorach kolekcjonera Andrzeja Zasadzkiego.

Odznaka wykonana została przez grawera J. Michrowskiego, Warszawa, Nowy Świat 15.

Odznaka pamiątkowa z okazji 20 lecia 21 WDH.

Odznaka znajduje się w zbiorach kolekcjonera Bogdana Bednarczyka.