ARCHIWUM
Wykaz publikacji 1. Kronika zastępu “Rysiów” 21 W.D.H. przy Szkole Mazowieckiej. Prowadzona od 9 stycznia 1927 do 11 maja 1929 roku przez K. Henisza (kronikarza zastępu) z Jego rysunkami.

 2. Nasza Drużyna Nr 1 z 4 stycznia 1930 r – pismo XXI W.D.H. Redaktorem odpowiedzialnym był Otto Deucz, wydawcą A. Tokarski. Cena numeru 25 groszy. Stron 14. Pismo powielaczowe.

 3. Nasza Drużyna Nr 4 z 24 lutego 1930 r – pismo 21 W.D.H.Cena numeru 25 groszy. Stron 14. Pismo powielaczowe.

 4. Nasza Drużyna Nr 8 z 1930 r – pismo 21 W.D.H. Cena numeru 25 groszy. Stron 12. Pismo powielaczowe.

 5. Głos wolny rok 1935 pismo 21 W.D.H. Żaden egzemplarz pisma dotychczas nie został odnaleziony.

 6. Kronika życia zastępu Dębów z okresu styczeń 1944 – lipiec 1944 i 1948. Kronika pisana w pierwszej połowie 1944 roku przez harcerzy z zastępu Dębów, kontynuowana w 1948 roku .

 7. Zwiadowca Nr 9 z VII.1944 rok. Powielaczowe pismo “Zwiadowca” wydawane przez “Gniazdo Żwawy Burek” 21 W.D.H., redagowane przez Hankę Leskiewicz, Adama Bromkego i Zbigniewa Martyńskiego.

 8. “Czerwono – żółta księga”. Kronika 21-szej “Żbika” . Kronika do dziś nie została odnaleziona Podjęta próba odnalezienia Kroniki w gruzach budynku przy Chmielnej 61 przeprowadzona w 1946 roku zakończyła się niepowodzeniem.

 9. Wspomnienia z życia organizacji “ŻBIK” wojenne dzieje 21 W.D.H. Szudek Przemysław i Bogdanowicz Jerzy. Rok wydania: 1947, wydawca: ZHP Naczelnictwo poza granicami kraju. HARCERSTWO Nr 7-9 1947 r - Londyn, stron: 28.

 10. Nasza Drużyna czasopismo 21 WDH. Nr 1 z 07.12.1947 roku. Zbigniew Martyński – redaktor odpowiedzialny, współpracownicy A. Śmietanko, T.Filipkowski, A. Małek. Rok wydania: 1947, stron: 8. 1. Nasza Drużyna czasopismo 21 WDH. Nr 2 z 15.01.1948 roku. Zbigniew Martyński – redaktor odpowiedzialny, współpracownicy: A. Śmietanko, J. Filiński, A. Małek. Rok wydania: 1948, stron: 9.

 2. Nasza Drużyna czasopismo 21 WDH. Nr 3 z 15.02.1948 roku. Zbigniew Martyński – redaktor odpowiedzialny, współpracownicy: A.Śmietanko, W.Werner, A.Małek. Rok wydania: 1948, stron: 8.

 3. Nasza Drużyna czasopismo 21 WDH. Nr 4 z 20.03.1948 roku. Zbigniew Martyński – redaktor odpowiedzialny, współpracownicy: A.Śmietanko, J.Filiński, A.Małek.

 4. Nasza Drużyna czasopismo 21 WDH. Nr 5 z 25.04.1948 roku. Zbigniew Martyński – redaktor odpowiedzialny, współpracownicy: A.Śmietanko, P.Rafalski, A.Małek. Rok wydania: 1948, stron: 9.

 5. Nasza Drużyna czasopismo 21 WDH. Nr 6-7 z 25.06.1948 roku. Zbigniew Martyński – redaktor odpowiedzialny, współpracownicy: A.Śmietanko, J.Filiński, A.Małek. Rok wydania: 1948, stron: 12.

 6. Zamknięte koła: w podziemnym świecie. Koźniewski Kazimierz. Rok wydania: 1967, wydawca: Iskry, stron: 265.

 7. Morituri . Polak Edmund. Rok wydania: 1968, wydawca: Czytelnik, stron: 282.

 8. Zeszyty Historyczne. Bromke Adam. Rok wydania: 1970, wydawca Zeszyty Historyczne Instytutu Literackiego w Paryżu, Nr 18 z 1970 roku.

 9. Młodzież Warszawy w walce z hitlerowskim okupantem. Hillebrandt Bogdan. Rok wydania: 1970, wydawca: Wiedza Powszechna, stron: 353.

 10. Konstytucja Szczepu 21 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych przy Liceum nr 14 i Szkole Podstawowej nr 93 w Warszawie ul. Nowowiejska 37 a, odznaczonego Młodzieżową Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego. Wydana w 1970 roku. 1. Warszawa lat wojny i okupacji, 1939-1944. Instytut Historii (PAN Janina Kaźmierska, Krzysztof DuninWąsowicz, Barbara Winnicka). Rok wydania: 1971, wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział Poznań. Zeszyt

 2. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w Polsce, 1939 – 1945. Hillebrandt Bogdan. Rok wydania: 1973, wydawca: Książka i Wiedza, stron: 446.

 3. Wielka gra. Harcerstwo w Polsce w czasie II wojny światowej 1939-1945. Praca zbiorowa Stefan Bogdanowicz – przewodniczący, zespół: M. Chmielewska, H. Czarnocka, B. Domańska, I. Mandziarowa, F. Miszczak, K. Obtułowicz i H. Pawelec. Rok wydania: 1974, wydawca: Zarząd Główny Koła b. Żołnierzy Armii Krajowej Londyn 1974, stron 289.

 4. Apel więźniów Pawiaka. Wanat Leon. Rok wydania: 1976, wydawca: Książka i Wiedza, stron: 365.

 5. Praca maturalna. Temat: HISTORIA. Działalność 21 WDH i Z i 179 WDHSPS przy XIV LO i Sz.Podstawowej nr 93 w Warszawie. Wiśniewski Piotr pwd uczeń kl. IVc. Warszawa, kwiecień 1977 r. Kopia maszynopisu. Stron 28.

 6. Wojciech Górski i jego szkoła. Lasocki Jan, Majdecki Jan, Wyszyński Stefan, Lorentz Stanisław. Rok wydania: 1982, wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy, stron: 630.

 7. Całym życiem: Szare Szeregi w relacji naczelnika. hm. Stanisław Broniewski. PWN Warszawa 1983, stron: 367.

 8. Zielone lata w mundurze. Czarski Andrzej. Rok wydania:1985, wydawca: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, ISBN:8311071373, stron: 374.

 9. Mokotów 1944. Lesław M. Bartelski. Rok wydania 1986 ( wcześniej m.in. w 1972 stron 707), wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, stron 699.

 10. Powstanie Warszawskie: sesja w 40. rocznicę, 25 i 26 lipca 1984 r. Matusak Piotr, Zieliński Władysław. Rok wydania: 1987, wydawca:Wrocławski Tygodnik Katolicki, stron: 446. 1. “Gurt” – “Kedyw” 1939-1945 W konspiracji i w powstaniu

 2. . Skoczek Marian“Kuba Solski”. Rok wydania: 1987, wydawca: Veritas Foundation Publication Centre – Londyn, stron: 269.

 3. Powstanie Warszawskie: sesja w 40. rocznicę, 25 i 26 lipca 1984 r. Matusak Piotr, Zieliński Władysław. Rok wydania: 1987, wydawca: Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – IPN, Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej, stron: 446.

 4. Spis tytułów prasy harcerskiej 1945-1949 (Związek Harcerstwa Polskiego). Miszczuk Marian. Rok wydania: 1987, wydawca: Zespół Historyczny GK ZKP, stron: 43.

 5. Wyrwani z szeregów. Harcerki i harcerze na Pawiaku w latach okupacji hitlerowskiej. Zonik Zygmunt. Rok wydania: 1988, wydawca: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, stron: 244.

 6. Słownik biograficzny adwokatów polskich. Czeszejko-Sochacki Zdzisław. Rok wydania: 1988, wydawca: Naczelna Rada Adwokacka (Poland) Redakcja “Palestry”, stron:

 7. Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie. Wspomnienia 1939 – 1946. Jankowski Stanisław. Rok wydania trzeciego: 1988, wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy, stron: Tom I –432, Tom II – 495.

 8. Wolność krzyżami się znaczy. Podlewski Stanisław. Rok wydania: 1989, wydawca: stron: 591.

 9. Oddziały Powstania Warszawskiego. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych. Warszawa 1988 r., stron: 263.

 10. Bądź gotów. Materiały pomocnicze. Bogdanowicz Stefan. Rok wydania: 1989, wydawca: Główna Kwatera Harcerzy. Londyn, 2004 (przedruk), stron: 21. 1. Państwo polskie po układzie Ribbentrop-Mołotow (1939-1945). Hirsz Zbigniew Jerzy. Rok wydania: 1991, wydawca: “Totus” , stron: 214.

 2. Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej, 1939 - 1944. Kunert Andrzej Krzysztof. Rok wydania: 1991, wydawca: Instytut Wydawniczy Pax, ISBN:83-211-1190-4 (dla III tomu), stron: 256.

 3. Powstaniec Warszawski. Biuletyn Informacyjny ZPW. Nr 4,5 - 1992 r.

 4. Exodus Warszawy: ludzie i miasto po powstaniu 1944. pamiętniki. Relacje. Państwowy Instytut Wydawniczy, 1992

 5. Barykady Powstania Warszawskiego 1944. Śreniawa – Szczypiorski Romuald. Rok wydania: 1993, wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN:83-01-10928-9, stron: 464 + 279 fotografii.

 6. “80 lat 21 WDH” . Tadeusz Filipkowski – artykuł zamieszczony w Dwutygodniku Instruktorów ZHP “Czuwaj”, 1993 rok, nr 4 str. 8.

 7. Bohaterowie “Kamieni na szaniec” w świetle dokumentów. Strzembosz Tomasz. Rok wydania: 1994, wydawca: Wydawnictwo  Naukowe PWN, stron: 248.

 8. W zasięgu PAST-y. Bielecki Robert. Rok wydania: 1994, wydawca: Czytelnik, ISBN:8307019508, stron: 563.

 9. “Żbik” harcerski oddział wojskowy, 2 Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej. Czałbowski Andrzej, Stolarski Rafał E.. Rok wydania: 1994, wydawca: Oficyna Wydawnicza “Adiutor”, ISBN:8390008556, stron: 144.

 10. Powstanie warszawskie. 1 sierpnia – 2 października 1944. Służby w walce. Śreniawa-Szypiowski Romuald, Gieysztor Aleksander. Rok wydania: 1994, wydawca: Wydawnictwo  Naukowe PWN, ISBN:8301115718, stron : 318. 1. Słownik swoich i obcych. Kazimierz Koźniewski. Rok wydania: 1994, wydawca: Iskry, ISBN:8320714680, stron: 284

 2. Polak na świecie. Bromke Adam. Rok wydania: 1995,wydawca: Graf-Punkt, ISBN:8386091436, stron: 297. Cała książka poświęcona życiu Adama Bromke. Są to wspomnienia m.in. o pobycie w 21 WDH, udziale w 2 harcerskiej baterii artylerii przeciwlotniczej w czasie Powstania Warszawskiego i dalszych losach na obczyźnie.

 3. Od pierwszej do ostatniej godziny drugiej wojny światowej: dzieje Polski i Polaków, Czesław Łuczak, Pracownia Serwisu Oprogramowania, 1995, ISBN 8390115530, 9788390115535, stron: 532.

 4. Muzy konspiracyjne i partyzanckie w Krakowskim Okręgu Armii Krajowej. Dudek Władysław. Rok wydania: 1995, wydawca: Skala, stron: 224 .

 5. “Głosy Podolan” – Biuletyn Klubu “PODOLE” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd. Wschodnich w Warszawie nr 14 z 1996 r. Wspomnienia Tadeusza Z. Błażyńskiego ps. “Świda”, “Ładosz” zatytułowane “Daleka droga z Podola”

 6. Znaki Polski walczącej: odznaczenia, orły, oznaki, odznaki, medale: katalog. Welker Lesław J.. Rok wydania: 1996, wydawca: , stron: 269.

 7. Między Marszałkowską i Żelazną, al. Sikorskiego i Pańską. IV Zgrupowanie AK “Gurt” w Powstaniu Warszawskim. Kledzik Maciej. Rok wydania: 1996, wydawca: BICO, ISBN:839022870X, stron 287.

 8. Smak głodu. III Batalion AK “Gurt” po kapitulacji Powstania Warszawskiego. Kledzik Maciej. Rok wydania: 1996, wydawca: BICO, ISBN:839022870X, stron 287.

 9. Historia XXI WDH. XXI Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. gen. Ignacego Prądzyńskiego, założonej w 1913 roku. Autor Grzegorz Kozioł. Maszynopis. Wersja GBK – czerwiec 1996 r.

 10. Harcerze z Szarych Szeregów. Jabrzemski Jerzy. Rok wydania: 1997, wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN, stron: 334. 1. POWOJENNA HISTORIA ŚRODOWISKA 21 WARSZAWSKIEJ DRUŻYNY HARCERZY im. gen. Ignacego Prądzyńskiego (1945-1997). Ambrożewicz Paweł. Warszawa 1998. Odbitka xero. Stron 130. Format a4.

 2. Ul “Wisła” Warszawska Chorągiew Szarych Szeregów, X.1039 r. - VII.1944 r. Michałowski Marian. Rok wydania: 1998, wydawca: Stowarzyszenie Szarych Szeregów, ISBN:8390819988, stron: 411.

 3. Moje powstanie wtedy i teraz. Toborski Bolesław. Rok wydania: 1998, wydawca: Wydawnictwo Nauk PWN, ISBN:8301126388, stron: 278 .

 4. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Barbara Affek-Bujalska, Edward Pawłowski, Edward Kospah-Pawłowski. Rok wydania 1998. Oficyna Wydawnicza “Ajaks”.

 5. “Głosy Podolan” – Biuletyn Klubu “PODOLE” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd. Wschodnich w Warszawie nr 33 z 1999 r. Wspomnienia Tadeusza Z. Błażyńskiego ps. “Świda”, “Ładosz” zatytułowane “Warszawianie czasu wojny”

 6. Geografia na tajnym Uniwersytecie Warszawskim w czasie wojny. Paszyński Janusz. Rok wydania: 1999, wydawca: , stron:

 7. “Głosy Podolan” – Biuletyn Klubu “PODOLE” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd. Wschodnich w Warszawie nr 39 z 2000 r. Wspomnienia Tadeusza Z. Błażyńskiego ps. “Świda”, “Ładosz” zatytułowane “Warszawianie czasu wojny”

 8. Śródmieście Północne. Warszawskie Termopile 1944. Przewodnik historyczny po miejscach walki i pamięci z ... Maliszewska Izabella, Maliszewski Stanisław. Rok wydania: 2000, wydawca: Fundacja “Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945”, ISBN:8387545325, stron: 199.

 9. “Głosy Podolan” – Biuletyn Klubu “PODOLE” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd. Wschodnich w Warszawie nr 44, 45, 46, 47, 48 z 2001 r. Wspomnienia Tadeusza Z. Błażyńskiego ps. “Świda”, “Ładosz” zatytułowane “Zachodnim szlakiem (przez obozy jenieckie” – 5 kolejnych części

 10. Powstanie warszawskie 1944: wybór dokumentów. Okres przejściowy 5-7 VIII 1944, Piotr Matusak, Egros, 2003, ISBN 838818539X, 9788388185397, stron: 311.
 1. W drodze ... Filiński Jerzy. Rok wydania: 2003, wydawca: Wydawnictwo “Wing”, ISBN:83-86747-44-7, stron: 158.

 2. Poczta powstańczej Warszawy: geneza i działalność poczt polowych-Harcerskiej i Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim, Stanisław Ozimek, Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945", 2003, ISBN 8387545813, 9788387545819, stron; 309.

 3. “Głosy Podolan” – Biuletyn Klubu “PODOLE” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd. Wschodnich w Warszawie nr 61 z 2004 r. Wspomnienia Tadeusza Z. Błażyńskiego ps. “Świda”, “Ładosz” zatytułowane “Cmentarze wojenne” 

 4. Ziemianie Polscy XX Wieku. Arkuszewski Antoni, Ciepłowska Stanisława, Ciepłowska Czesława. Rok wydania: 2004

 5. Uczestnicy i świadkowie Powstania Warszawskiego. Wywiady. Janusz Kazimierz Zawodny. Rok wydania: 2004, wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, stron 428.

 6. Tragizm i sens Powstania Warszawskiego: praca zbiorowa. Wydawnictwo Akademickie "Dialog", 2006

 7. Nasza Drużyna numer okolicznościowy z okazji “Spotkania opłatkowego” - grudzień 2006 roku. Opracował Lech Sierpiński przy współpracy z Tomaszem Kuczborskim. Stron 12. Format A4. Nakład trudny do ustalenia.

 8. Dzieje Polski 1939-1945: kalendarium wydarzeń, Czesław Łuczak, Wydawnictwo Poznańskie, 2007, ISBN 8371774303, 9788371774300, stron: 606.

 9. “Głosy Podolan” – Biuletyn Klubu “PODOLE” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd. Wschodnich w Warszawie nr 83 z 2007 r. Artykuł Ireny Kotowicz zatytułowany “Czortkowianie w Powstaniu Warszawskim”

 10. Gazetka Kręgu Seniorów. Nr 1/2007  - 5 grudnia 2007 r. Opracował Jan Wawszczyk.
 1. Gazetka Kręgu Seniorów. Nr 1/2008 - 15 stycznia 2008 r. Opracował Jan Wawszczyk.

 2. Nasza Drużyna nr 1 – styczeń 2008. Pismo Środowiska XXI Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych. Opracował Lech Sierpiński. Wydanie internetowe. Stron 18.

 3. Gazetka Kręgu Seniorów. Nr 2/2008 - 18 stycznia 2008 r. Opracował Jan Wawszczyk.

 4. Nasza Drużyna nr 2 – luty 2008. Pismo Środowiska XXI Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych. Opracował Lech Sierpiński. Pomoc techniczna: Jacek Żórawski. Współpraca: Marta Kosior, Katarzyna Lewińska. Wydanie internetowe. Stron 24.

 5. Nasza Drużyna. Numer Specjalny (1) – marzec 2008. Pismo Środowiska XXI Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych. Opracował Lech Sierpiński. Wydanie internetowe. Stron 16.

 6. Nasza Drużyna nr 3 – marzec 2008. Pismo Środowiska XXI Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych. Opracował Lech Sierpiński. Pomoc techniczna: Jacek Żórawski. Współpraca: Katarzyna Lewińska, Michał Koroch. Wydanie internetowe. Stron 20.

 7. Nasza Drużyna nr 4 – kwiecień 2008. Pismo Środowiska XXI Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych. Opracował Lech Sierpiński. Pomoc techniczna: Jacek Żórawski. Współpraca: Katarzyna Kowalska –Tabor, Katarzyna Lewińska, Michał Koroch, Piotr Tabor. Wydanie internetowe. Stron 26.

 8. Dzieje 21 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych od 1912 do ... r – Album 1. Opracował Jan Wawszczyk. Rok wydania 2008, wydawca Jan Wawszczyk, stron: 553 (605 fotografii).

 9. Nasza Drużyna nr 5 – maj 2008. Pismo Środowiska XXI Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych. Opracował Lech Sierpiński. Pomoc techniczna: Jacek Żórawski. Współpraca: Katarzyna Lewińska. Wydanie internetowe. Stron 25.

 10. Nasza Drużyna nr 6 – czerwiec 2008. Pismo Środowiska XXI Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych. Opracował Lech Sierpiński. Pomoc techniczna: Jacek Żórawski. Współpraca: Katarzyna Lewińska. Wydanie internetowe. Stron 24 1. Nasza Drużyna Numer specjalny (2) – lipiec 2008. Pismo Środowiska XXI Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych. Opracował Jan Wawszczyk. Wydanie internetowe. Stron 8.

 2. Nasza Drużyna Numer specjalny (3) – sierpień 2008. Pismo Środowiska XXI Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych. Opracował Jan Wawszczyk. Wydanie internetowe. Stron 4.

 3. Nasza Drużyna nr 7 – lipiec 2008. Pismo Środowiska XXI Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych. Opracował Lech Sierpiński. Pomoc techniczna: Jacek Żórawski. Współpraca: Katarzyna Lewińska. Wydanie internetowe. Stron 24.

 4. Gazetka Kręgu Seniorów. Nr 3/2008 - 15 września 2008 r. Opracował Jan Wawszczyk.

 5. Gazetka Kręgu Seniorów. Nr 4/2008 - 24 grudnia 2008 r. Opracował Jan Wawszczyk.

 6. "Fakty i refleksje" Zbigniew Martyński. Warszawa 2009 r.

 7. "Myśmy byli Armią..." czyli Żbik-a ciąg dalszy. Wydanie I i II Warszawa 2009. Z serii: Dzieje 21 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych od 1912 do ... . Opracował Jan Wawszczyk.

 8. "Myśmy byli Armią..." czyli Żbik-a ciąg dalszy. Wydanie III. Tom 1 i tom 2 (wydanie poprawione i rozszerzone) Warszawa 2010. Z serii: Dzieje 21 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych od 1912 do ... . Opracował Jan Wawszczyk. Druk książki na indywidualne zamówienie.

 9. Gazetka Archiwum 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej "Żbik" - wydanie specjalne 1 sierpnia 2010 roku. 66 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Opracował Jan Wawszczyk.

 10. Powstaniec Warszawski. Biuletyn Informacyjny Związku Powstańców Warszawskich. Rok XIX-Nr-63(2)-2010. Relacja z odsłonięcia tablicy pamiątkowej na ul. Klonowej.
 1. Batalion “Zośka”. Borkiewicz-Celińska Anna. Rok wydania: 1990, wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy, stron: 844.
Proszę o informacje o nowych publikacjach janwa@vp.pl