"Jędrzejewska" - Maliszewska Stefania

Stefania Maliszewska.

Dzieciństwo Stefanii Maliszewskiej.

 

Zdjęcie ze zbiorów brata Andrzeja Maliszewskiego.

Stefania Maliszewska z bratem Andrzejem.

 

Zdjęcie ze zbiorów brata Andrzeja Maliszewskiego.

Legitymacja Tramwajowa dla uczącej się młodzieży na rok szkolny 1933/34 należąca do Stefanii Maliszewskiej.

 

Dokument ze zbiorów brata Andrzeja Maliszewskiego.

Świadectwo szkolne Stefanii Maliszewskiej z roku 1937/1938.

 

Dokument ze zbiorów brata Andrzeja Maliszewskiego.

Legitymacja szkolna Stefanii Maliszewskiej z 1941 roku.

 

Dokument ze zbiorów brata Andrzeja Maliszewskiego.

Legitymacja szkolna Stefanii Maliszewskiej z 1941 roku.

 

Dokument ze zbiorów brata Andrzeja Maliszewskiego.

Stefania Maliszewska w okresie okupacji.

 

 

Zdjęcie ze zbiorów brata Andrzeja Maliszewskiego.

Stefania Maliszewska ze szkolnymi koleżankami przed gmachem Gimnazjum Pani Taczanowskiej ul. Marszałkowska róg Próżnej - rok 1940.

 

Zdjęcie ze zbiorów brata Andrzeja Maliszewskiego.

Stefania Maliszewska z koleżankami po egzaminach maturalnych w 1944 roku.

 

 

Zdjęcie ze zbiorów brata Andrzeja Maliszewskiego.

Świadectwo maturalne Stefanii Maliszewskiej.

 

Dokument ze zbiorów brata Andrzeja Maliszewskiego.

Dokument ze zbiorów brata Andrzeja Maliszewskiego.

Dokument ze zbiorów brata Andrzeja Maliszewskiego.

Z Albumu Stefanii Maliszewskiej

 

 

Ze zbiorów Andrzeja Maliszewskiego.