"Walędzka" Danuta Skrzypińska

Danuta Skrzypińska.

Danuta Skrzypińska z mamą Janiną. Zdjęcie wykonane ok. 1931 roku na Wołyniu.

 

Zdjęcie ze zbiorów Danuty Skrzypińskiej.

Ze zbiorów Danuty Skrzypińskiej.

Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Harcerskiego Oddziału Wojskowego "Żbik".

 

Ze zbiorów Danuty Skrzypińskiej.

Ze zbiorów Danuty Skrzypińskiej.

Ze zbiorów Danuty Skrzypińskiej.

Ze zbiorów Danuty Skrzypińskiej.

Ze zbiorów Danuty Skrzypińskiej.

Ze zbiorów Danuty Skrzypińskiej.

Ze zbiorów Danuty Skrzypińskiej.

Ze zbiorów Danuty Skrzypińskiej.