"Grzymała" Semerau Siemianowska Bogna

Bogna Osińska z domu Semerau Siemianowska.

Bogna Semerau Siemianowska na ul. Suchej w okresie okupacji.

 

Ze zbiorów Bogny Osińskiej z domu Semerau Siemianowska.