"?" - Jasiukowicz Halina Zofia

Jasiukowicz Halina Zofia.

Pałac w Rycerzewie w 1995 roku.

Tu w 1924 roku urodziła się i spędziła dzieciństwo Halina Jasiukowicz.

 

Zdjęcie ze zbiorów Jana Temlera.

Pałac w Rycerzewie w 2010 roku.

 

Zdjęcie pobrano z portalu zamki dwory pałace.

Halina Jasiukowicz -Pierwsza Komunia Święta.

 

Zdjęcie ze zbiorów Piotra Temlera.

W środku Halina Jasiukowicz.

 

Zdjęcie z okresu okupacji pochodzi z albumu Anny Leskiewicz (na zdjęciu pierwsza od prawej).

W środku Halina Jasiukowicz.

 

Zdjęcie z okresu okupacji pochodzi z albumu Anny Leskiewicz.

W środku Halina Jasiukowicz.

 

Zdjęcie z okresu okupacji pochodzi z albumu Anny Leskiewicz.

Pierwwsza od lewej Halina Jasiukowicz.

 

Zdjęcie z okresu okupacji pochodzi z albumu Anny Leskiewicz.