"Tomek" - Dziubałtowski Kazimierz

Kazimierz Dziubałtowski.

Wypis z księgi meldunkowej.

 

Ze zbiorów Antoniego Miernika.

W czasie okupacji na spacerze Kazimierz Dziubałtowski w towarzystwie Lucyny Piotrowskiej i Joanny Dziubałtowskiej.

 

 

Ze zbiorów Antoniego Miernika.

Kazimierz Dziubałtowski i Stanisław Gromulski.

 

Ze zbiorów Jana Wawszczyka.

Zaświadczenie do ekshumacji.

 

Ze zbiorów Antoniego Miernika.

Pośmiertne odznaczenie Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

 

Ze zbiorów Joanny Dziubałtowskiej Miernik.