"Tyka" - Kotuniak Tadeusz

Tadeusz Kotuniak.

Rembertów. Zabawa w wojsko.

 

Ze zbiorów Włodzimierza Kotuniaka.

Rembertów. Zabawa w wojsko.

 

Ze zbiorów Włodzimierza Kotuniaka.

Tadeusz Kotuniak w gronie ministrantów w Rembertowie.

 

Ze zbiorów Tadeusza Kotuniaka.

Rembertów 1944 r.

Po zbiórce Oddziału.

 

Ze zbiorów Włodzimierza Kotuniaka.

Odpis legitymacji AK.

 

Ze zbiorów Włodzimierza Kotuniaka.

Zaświadczenie o pobycie w szpitalu.

 

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.

Po prawej Tadeusz Kotuniak w poczcie sztandarowym Zgrupowania GURT. Obok Jerzy Czuba.

 

Ze zbiorów Włodzimierza Kotuniaka.

Pogrzeb Tadeusza Kotuniaka w Rembertowie.

Pogrzeb Tadeusza Kotuniaka w Rembertowie.

Pogrzeb Tadeusza Kotuniaka w Rembertowie.