"Szafrańska" - Kamać Krystyna

Krystyna Kamać.

Klasa maturalna Krystyny Kamać.

Ze zbiorów Krystyny Panek.
Krystyna Kamać.

Ze zbiorów Krystyny Panek.

    Strzały postawiły na nogi cały obóz. Krystyna Kamać, sanitariuszka, "Szafrańska" z powstańczej harcerskiej placówki przy Chmielnej 61, jeniec nr 106 840, zobaczyła jak motocyklista w angielskim hełmie z czarną od kurzu i błota twarzą przejeżdża przez powaloną bramę między kozłami z drutu kolczastego i zatrzymuje się przed barakami. Koleżanki Krystyny krzyczą do niego po angielsku, po francusku. Niektóre są przekonane, że to Murzyn. On (starszy strzelec pancerny Leopold Witkowski) patrzy na nie zdumiony i po chwili woła: Czyście zwariowały, przecież my Polacy!

    Największy obóz jeniecki żołnierzy kobiet uczestniczek powstania warszawskiego wyzwolony został 12 kwietnia 1945 r. bez strat własnych przez jedenastoosobowy polski patrol z 1 Dywizji Pancernej. W stalagu VIC Oberlangen w dniu wyzwolenia przebywało 1728 kobiet w stopniach od szeregowca do kapitana, 40 kobiet cywilnych i dziewięcioro niemowląt. Mimo bardzo trudnych warunków bytowania, w obozie odbywały się regularnie szkolenia i ćwiczenia zakonspirowanych kompanii, nauczanie od stopnia podstawowego do wykładów na poziomie uniwersyteckim, imprezy kulturalne i sportowe, istniało życie religijne.

   ......

Fragment artykułu Macieja Kledzika opublikowanego w Rzeczpospolitej z

08.04.1995

 


Wyzwolenie stalagu kobiecego w Oberlangen


Pierwsza pancerna, panienko

Nekrolog.

Nekrolog Rodziny.

Relacja z pożegnania Krystyny Panek