"Stenia" - Gawlik Stanisława

Stanisława Gawlik.

Stanisława Gawlik w okresie okupacji.

 

Ze zbiorów Stanisławy Gawlik.

Stanisława Gawlik na tle ruin Dworca Głównego.

 

Ze zbiorów Stanisławy Gawlik.

Stanisława Dobroczyńska z domu Gawlik i Jan Wawszczyk w Centrum Informacyjnym

Obchodów 65 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Zdjęcie wykonał Tomasz Przybył.