"Bagerska" - Łopacieńska Hanna

Hanna Łopacieńska.

Grób Hanny Łopacienskiej.

 

Ze zbiorów Archiwum 2 HBAP.
Zdjęcie wykonał Jan Wawszczyk.