"Żabska" - Tatarkiewicz Elżbieta

Elżbieta Tatarkiewicz.
Elżbieta Tatarkiewicz i Janusz Preyss.
 
Ze zbiorów Janusza Preyssa.
Spotkanie w 65 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na Powązkach przy kwaterze Gurt.
 
Ze zbiorów Jana Wawszczyka.
Wręczenie medalu GODNEMU CHAWŁA Elżbiecie Skrzyńskiej-Tatarkiewicz w 2011 roku.
 
Zdjęcie ze zbiorów Elżbiety Skrzyńskiej-Tatarkiewicz.

Dyplom GODNEMU CHWAŁA
wręczony Elżbiecie Tatarkiewicz-Skrzyńskiej ps. "Żabska".
 
Udostępniony przez Elżbietę Tatarkiewicz.