"Bogdańska" - Jezierska Maria

Maria Jezierska.
Zaświadczenie wydane 17.VII.1944 r Marii Jezierskiej o zatrudnieniu w Warszawskiej Szkole Pielęgniarek.
Matura Marii Jezierskiej.

Ze zbiorów Archiwum 2 HBAP.
Odpis Legitymacji AK Marii Jezierskiej.

Ze zbiorów Archiwum 2 HBAP.
Opaska sanitariuszki Marii Jezierskiej.

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.
Powstańcza przepustka Marii Jezierskiej.

Ze zbiorów Archiwum 2 HBAP.
Powstańcza przepustka Marii Jezierskiej.

Ze zbiorów Archiwum 2 HBAP.
Ulica Chmielna po kapitulacji Powstania Warszawskiego.
Zdjęcie wykonała Maria Jezierska.