"Zawadzka" - Wewiórska Janina

Janina Wewiórska

po lewej foto z 1939 r., po prawej z 2011 r. Janina Sieradzka.

 

Zdjęcia ze zbiorów rodzinnych.

Legitymacja szkolna Janiny Wewiórskiej na rok szkolny 1940/1941.

Błędna data urodzenia.

 

Ze zbiorów Janiny Sieradzkiej.

Legitymacja szkolna Janiny Wewiórskiej na rok szkolny 1940/1941.

 

 Ze zbiorów Janiny Sieradzkiej.

Janina Wewiórska w II klasie [krawieckiej] gimnazjalnej w Szkole Sióstr Zmartchwychwstanek w Warszawie - 1942 rok.

 

Zdjęcie ze zbiorów Janiny Sieradzkiej udostępniła Małgorzata Sieradzka - Fleituch.

Janina Wewiórska w II klasie [krawieckiej] gimnazjalnej w Szkole Sióstr Zmartchwychwstanek w Warszawie - 1942 rok.

 

Zdjęcie ze zbiorów Janiny Sieradzkiej udostępniła Małgorzata Sieradzka - Fleituch.

Janina Wewiórska w RAF-ie Anglia 1945-1946.

 

 Ze zbiorów Janiny Sieradzkiej.

Siedziba dowództwa lotnictwa myśliwskiego w Stanmore. Od lewej: Danuta Gail, Janina Wewiórska i Maria Ligęza ps. "Marta".

 

Zdjęcie ze zbiorów Janiny Sieradzkiej udostępniła Małgorzata Sieradzka - Fleituch.

Siedziba dowództwa lotnictwa myśliwskiego w Stanmore. Od lewej: Maria Ligęza ps. "Marta", Danuta Gail i Janina Wewiórska.Zdjęcie ze zbiorów Janiny Sieradzkiej udostępniła Małgorzata Sieradzka - Fleituch.

Londyn, jesień 1945 r.

Janina Wewiórska w środku w mundurze, w kolejce po bilety na występ pianisty Solomona w Royal Albert Hall w Londynie.

 

Zdjęcie ze zbiorów Janiny Sieradzkiej udostępniła Małgorzata Sieradzka - Fleituch.

W Whitchurch 1946 rok.

Od lewej Janina Wewiórska, Zofia Wewiórska (kuzynka Janiny) i Zbigniew Kustrzyński.


Ze zbiorów Janiny Sieradzkiej.

Janina Wewiórska - 1952 rok.


Ze zbiorów Janiny Sieradzkiej.

Legitymacja Medal Lotniczy po raz 1-szy. Londyn 1946 r.


Ze zbiorów Janiny Sieradzkiej.

 

Warszawa, 23 kwietnia 1995 r. Doroczny zjazd byłych więźniarek obozu w Oberlangen.

Od lewej: "Dina" Jadwiga Popławska z d. Mundkowska, "Zawadzka" Janina Sieradzka z d. Wewiórska i "Orlicz" Anna Bogdanowicz z d. Leskiewicz.


Zdjęcie ze zbiorów Janiny Sieradzkiej udostępniła Małgorzata Sieradzka - Fleituch.