"Poręba" - Sturgólewska Maria

Maria Sturgólewska pierwsza od prawej.

 

Ze zbiorów Archiwum 2 HBAP.

Odpis Legitymacji AK.

 

Ze zbiorów Marii Biernackiej.

Przepustka powstańcza.

Nieśmiertelnik Marii Sturgólewskiej.

 

Ze zbiorów Marii Biernackiej.

Karta pocztowa do Marii Sturgólewskiej.

 

Ze zbiorów Marii Biernackiej.

Książeczka wojskowa Marii Sturgólewskiej.

 

Ze zbiorów Marii Biernackiej.

Dokument wojskowy Marii Sturgólewskiej.

 

Ze zbiorów Marii Biernackiej.

Maria Sturgólewska.

 

Ze zbiorów Marii Biernackiej.

Artykuł w Gaziecie Polskiej.
 
Ze zbiorów Marii Biernackiej.
Nekrolog Marii Aleksandry Biernackiej.
Nekrolog Marii Aleksandry Biernackiej.

Relacja z pożegnania