"Rzewuska" - de Phull Anna

Obrazek ofiarowany przez Annę de Phull szkolnej koleżance Marii Łodzińskiej w 1939 r.

 

Ze zbiorów śp. Marii Jadwigi z Łodzińskich Smoleńskiej,

 udostępniony przez  Witolda Smoleńskiego- syna Marii.

Rewers obrazka.

Zdjęcie I komunijne Teresy Bogusławskiej i Marii Jadwigi Łodzińskiej,

koleżanek szkolnych Anny de Phull.

 

Ze zbiorów śp. Marii Jadwigi z Łodzińskich Smoleńskiej,

 udostępniony przez  Witolda Smoleńskiego- syna Marii.