"Modrzewska" - Loga Irena

Irena Loga.
Odznaczenia Ireny Loga.
 
 
Ze zbiorów Ireny Loga.
Irena Loga w Niederlangen 15 września 1945 r.
 
Ze zbiorów Ireny Loga.
Legitymacja b. jeńca wojennego
wydana przez Polskie Siły Zbrojne.
 
Ze zbiorów Ireny Loga.
Nekrolog Ireny Sławińskiej.