"Kim" - Glass Irena

Irena Glas.

Świadectwo szkolne z 1939/1940 roku.

 

 

Ze zbiorów Ireny Glass.

Legitymacja Towarzystwa "Bratnia Pomoc" - 1946 r.

 

 

Ze zbiorów Ireny Glass.

Legitymacja Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

 

Ze zbiorów Ireny Glass.

Legitymacja Odznaki Pamiątkowej "Żbik".

 

Ze zbiorów Ireny Glass.

Nekrolog.

Relacja z pożegnania Ireny Glass