"Orlicz" - Leskiewicz Anna

Anna Helena Bogdanowicz z domu Leskiewicz.

Wybrane zdjęcia

z albumu Anny Leskiewicz

Album zdjęć ze zbiorów Krystyny i Marka Bogdanowiczów.

Od lewej Aniela Górska,Anna Leskiewicz, Wanda Bobrowska, Marta Borman.

Warszawa Wał Miedzeszyński.

"Księżowola" - imieniny Neli Górskiej

Anna Leskiewicz.

 

Na podwórzu w Gawartowej Woli.

Powstańcza opaska Anny Leskiewicz.

 

Ze zbiorów Anny Leskiewicz.

Przepustka Anny Leskiewicz.

 

Ze zbiorów Anny Leskiewicz.

Legitymacja tymczasowa Anny Leskiewicz.

 

Ze zbiorów Anny Leskiewicz.

Legitymacja Odznaki Pamiątkowej "ŻBIKA"

 

 

Ze zbiorów Anny Leskiewicz.