"Czeremosz" - Paczkowski Tadeusz

Tadeusz Paczkowski.
Świadectwo szkolne Szkoły Rolniczej dla chłopców. Rok szkolny 1943/1944.
 
 
Ze zbiorów Tadeusza Paczkowskiego.
Zaświadczenie CMJW o pobycie w obozie jenieckim.
 
Ze zbiorów Tadeusza Paczkowskiego.
Wyciąg z dokumentów PCK.
 
Ze zbiorów Tadeusza Paczkowskiego.
Fragment listu do Jana Wawszczyka.
Spotkanie Tadeusza Paczkowskiego z uczniami w Płocku.
Okładka ksiązki.