"Hetman" - Mieszczański Andrzej

Andrzej Mieszczański.

Andrzej Mieszczański.

 

Zdjęcie ze zbiorów Elżbiety Mieszczańskiej-Błaszczyk - córki Andrzeja.

Andrzej Mieszczański drugi od prawej.

 

Zdjęcie ze zbiorów Elżbiety Mieszczańskiej-Błaszczyk - córki Andrzeja.

Andrzej Mieszczański.

 

Zdjęcie ze zbiorów Elżbiety Mieszczańskiej-Błaszczyk - córki Andrzeja.