"Sokół" - Makarczyk Wacław

Wacław Makarczyk.

 

Ze zbiorów Tomasza Makarczyka-Rodkiewicza.

Po prawej Wacław Makarczyk z ciocią i bratem - 1937 rok.

 

Ze zbiorów Tomasza Makarczyka-Rodkiewicza.

Wacław Makarczyk z mamą. Zdjęcie wykonano w 1945 r. w Warszawie w Al. Jerozolimskich.

 

Ze zbiorów Tomasza Makarczyka-Rodkiewicza.

Od lewej: Janusz Preyss, Wacław Makarzyk i Tomasz Wołowski.

 

Ze zbiorów Zbigniewa Martyńskiego.

Po prawej Wacław Makarczyk - 1975 r.

 

Ze zbiorów Tomasza Makarczyka-Rodkiewicza.

Wspomnienie o Wacławie Makarczyku. Gazeta Polska nr 25(674) z 21 czerwca 2006 r.

 

 

Ze zbiorów Tomasza Makarczyka-Rodkiewicza.