"Szczerbina" - Eysymontt Janusz

Janusz Eysymontt w 1955 r.

 

Ze zbiorów Janusza Eysymotta.

Po lewej Janusz Eysymont w 1942 r.

Ze zbiorów Janusza Eysymotta.

Zaświadczenie PCK o zarejestrowaniu w Biurze Informacyjnym.

Numer jeniecki z obozu Stalag IV B 305770.

 

Ze zbiorów Janusza Eysymotta.

Pismo Biura Informacji i Poszukiwań PCK.

 

Numer jeniecki z obozu Stalag IV B 305770.

 

Ze zbiorów Janusza Eysymotta.

Pismo z Czerwonego Krzyża z Genewy.

Poprawka dotyczy daty urodzenia.

 

Ze zbiorów Janusza Eysymotta.

Zaświadczenie Czerwonego Krzyża z Genewy.

 

 

Numer jeniecki z obozu Stalag IV B 305770.

 

Ze zbiorów Janusza Eysymotta.

Pismo Muzeum Martyrologii i Walki Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

 

 

Numer jeniecki z obozu Stalag 344 103304/318.

 

Ze zbiorów Janusza Eysymotta.