"Ryś" - Boreński Ryszard

Ryszard Boreński ok. 1945 r. i w 2009 r.

Legitymacja szkolna Ryszarda Boreńskiego.

 Błędny dzień urodzenia.

Ze zbiorów Ryszarda Boreńskiego.

Ryszard Boreński jako wychowanek w Bursie  RGO.

 

Zdjęcie ze zbiorów Ryszarda Boreńskiego.

Ryszard Boreński w czasie Powstania Warszawskiego w hełmie z 1939 r.

 

Zdjęcie wykonał Sławomir Siekierski pseudonim "Frycz", kolega z Baterii.

 

Zdjęcie ze zbiorów Ryszarda Boreńskiego.

Ryszard Boreński w Tatrach.

 

Zdjęcie ze zbiorów Ryszarda Boreńskiego.

Warszawa, Powązki kwatera Gurt. 1 sierpnia 2001 r.

 

Na zdjęciu Janusz Preyss, Ryszard Boreński i Kazimierz Rakowski.