"Sęk" - Szarras Wojciech

Wojciech Szarras.

Zaświadczenie o ukończeniu czteroklasowego gimnazjum w Siedlcach w 1939 roku.

 

Dokument ze zbiorów rodzinnych.

Wojciech Szarras z siostrą Hanną. Zdjęcie wykonane w czasie okupacji.

 

Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych.

Karta Pracy Wojciecha Szarrasa.

 

Dokument ze zbiorów rodzinnych.

Karta Pracy Wojciecha Szarrasa.

 

Dokument ze zbiorów rodzinnych.

Powstańcza opaska Wojciecha Szarrasa.

 

Ze zbiorów rodzinnych.

Kartka z jenieckiego notatnika Wojciecha Szarrasa.

 

Ze zbiorów rodzinnych.

Wojciech Szarras pierwszy od lewej podczas robót przymusowych w obozie jenieckim.

 

 

Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych.

Zaświadczenie Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach.
Błąd w nazwisku.

 

Dokument ze zbiorów rodzinnych.

Zaświadczenie PUR z 26 listopada 1945 r.

 

 

Dokument ze zbiorów rodzinnych.

Zaświadczenie Biura Informacyjnego PCK o zgłoszeniu powrotu z niewoli
przez Wojciecha Szarrasa.

 

 

 

Dokument ze zbiorów rodzinnych.

Wojciech Szarras po powrocie do Warszawy.

 

 

 

Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych.

Indeks Wojciecha Szarrasa.

 

Ze zbiorów rodzinnych.

Wojciech Szarras z córką Małgorzatą.

 

 

Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych.

Wojciech Szarras z siostrzeńcem Tadeuszem - 1963 rok.

 

Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych.