"Rydz" - Słomczyński Leonard

Leonard Słomczyński.
Legitymacja tymczasowa Leonarda Słomczyńskiego
z 2 Dywizji Strzelców Pieszych w Meolem - 1945 rok.

Ze zbiorów Archiwum 2 HBAP "Żbik" przekazane przez Marię Csik.
Leonard Słomczyński.
Leonard Słomczyński.
Deklaracja zgłoszeniowa do ZUWZoN Leonarda Słomczyńskiego.

Ze zbiorów Urzędu ds Kombatantów udostępnione przez Muzeum Powstania Warszawskiego.
Leonard Słomczyński.
Leonard Słomczyński.
Leonard Słomczyński z żoną Hanną.
Leonard Słomczyński z żoną Hanną.
Leonard Słomczyński.