"Frycz" - Siekierski Sławomir

Sławomir Siekierski ok. 1945 r. i w 2009 r.

1936 rok  zdjęcie wykonane w Szkole Ziemii Mazowieckiej. Wśród uczniów J.Herdin, J.Rzymowski, S.Bogdanowicz i S.Siekierski.


Ze zbiorów Sławomira Siekierskiego.

Odpis świadectewa dojrzałości Sławomira Siekierskiego.


Ze zbiorów Sławomira Siekierskiego.

Pismo z CMJW w Łambinowicach o pobycie w obozach jenieckich.


Ze zbiorów Sławomira Siekierskiego.

Legitymacja odznaczenia Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Ze zbiorów Sławomira Siekierskiego.