G0515b
ARCHIWUM


"Benet" - Łęcki Zdzisław

Legitymacja Krzyża Armii Krajowej. Londyn 1970 rok.


Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego.
Legitymacja odznaczenia Medalem Wojska - Londyn 1970 r.

Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego.
Legitymacja Krzyża Armii Krajowej. Londyn 1981 rok.


Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego.
Legitymacja Medal za Warszawę 1939-1945. Warszawa 1973 rok.


Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego.
Legitymacja Krzyża Partyzanckiego. Warszawa 1973 rok.


Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego.
Legitymacja Warszawskiego Krzyża Powstańczego. Warszawa 1982 rok.


Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego.