G0515a
ARCHIWUM


"Benet" - Łęcki Zdzisław

Feliks Łęcki - ojciec Zdzisława i Jerzego.

Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego.
Ślubna fotografia Jerzego i Krystyny Łęckich.
Jerzy był bratem Zdzisława.
Razem z żoną Krystyną zginęli podczas Powstania Warszawskiego.

Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego.

Fragment Listy osób ekshumowanych pochodzi z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.
Pierwszy od lewej Kazimierz Rutkowski, po prawej Zdzisław Łęcki.

Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego.
Siedzi pierwszy od prawej Zdzisław Łęcki, stoi drugi od lewej Kazimierz Rutkowski.


Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego.
Spotkanie koleżeńskie. Czwarty od lewej Kazimierz Rakowski, szósty Zdzisław Łęcki.

 Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego.
Spotkanie z Powstańcami ze Zgrupowania Gurt.
Drugi od prawej siedzi Zdzisław Łęcki, trzeci Oskar Królikowski, czwarty (pochylony) Kazimierz Rutkowski i piąty Kazimierz Kowalski.


Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego.