"Benet" - Łęcki Zdzisław

Zdzisław Łęcki

Od lewej: Joanna - mama Zdzisława i Jerzego, Zdzisław,
Feliks - tata Zdzisława i Jerzego oraz Jerzy Łęcki. 1940 rok.

Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego

Pozostałe zdjęcia rodzinne i towarzyskie

Powstańcza opaska należąca do Zdzisława Łęckiego ps. "Benet".

Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego.

Pamiątkowy obrazek z obozu jenieckiego w Żaganiu.

Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego.

Wyciąg z dokumentów Polskiego Czerwonego Krzyża.

Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego.

Nieśmiertelnik Zdzisława Łęckiego w 2 Pułku Artylerii Przeciwpancernej.

Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego.

Zdzisław Łęcki stoi w środku.

Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego.

Przepustka z 2 Pułku Artylerii Przeciwpancernej.

Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego.

Przepustka z Polskiego obozu wojskowego w Wetzlar.

Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego.

Zdzisław Łęcki po lewej stronie.

Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego.

Pozostałe zdjęcia

Legitymacja MON Londyn 1948. Odznaczenie Zdzisława Łęckiego Medalem Wojska.

Ze zbiorów Andrzeja Łęckiego.

Pozostałe legitymacje