"Michał" - Lewandowski Maciej

Maciej Lewandowski.
Wyciąg z dokumentów Polskiego Czerwonego Krzyża.


Ze zbiorów Zdzisława Łęckiego.