"Biernacki" "Sten" - Biesiekierski Antoni

Historyczne śledztwo

Zbierając materiały do Archiwum często natrafia się na sprzeczne informacje o danej osobie pochodzące z różnych źródeł. Jedną z takich zagadek do rozwiązania była informacja zawarta w biogramie Antoniego Biesiekierskiego ps. "Sten" w książce Macieja Kledzika "Smak głodu".

 

na str 249 i 250 znajduje się biogram "Stena"  Antoniego Biesiekierskiego
Szukając imienia ojca Antoniego Biesiekierskiego natrafiono na biogram Kazimierza Biesiekierskiego

opracowany przez Pana Szymona Kucharskiego [sqh] na forum portalu fortyfikacje.net [poszukując tematu Biesiekierski]:


"...Mjr. Biesiekierskiemu udało się przedostać do Paryża.

Ostatni odnaleziony dokument, sporządzony przez niego, powstał bowiem w tym mieście i pochodzi z grudnia 1939 roku.    

   Brak jest jednak jakichkolwiek dalszych informacji o jego dalszej służbie w Wojsku Polskim oraz o działalności powojennej.

Mjr Biesiekierski zmarł 12 stycznia 1950 roku i został pochowany na „polskim” cmentarzu w Montmorency (Francja)...."  


Czyli ojciec Antoniego - Kazimierz nie był pułkownikiem i nie popełnił samobójstwa przed wybuchem Powstania Warszawskiego co sugeruje Pan Maciej Kledzik. Dzięki pomocy Pani Małgorzaty Priebe z portalu paryskiepolonica.republika.pl oraz Pani Bogumiły Szopa-Strzelczyk z BIBLIOTEKI POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK udało się odnaleźć książkę Jerzego Skowronka "Cmentarz Polski w Montmorency" i ustalić:

 str 126 poz 16. - Kazimierz Biesiekierski - major WP i data śmierci 13.01.1950w aneksie II na str 274 podana jest lokalizacja grobu, w którym pochowani są bracia Kazimierz i Mieczysław Biesiekierski.Wyjaśniona została zatem kolejna zagadka.

Obecnie Archiwum oczekuje na zdjęcie grobu.

Z prośbą o wykonanie takiego zdjęcia zwrócono się do Biblioteki Polskiej w Paryżu

będącej współorganizatorem Pielgrzymki na Cmentarz Polski w Montmorency 27 maja 2012 roku.

Archiwum oczekuje również na kontakt z krewnym Antoniego Biesiekierskiego.

Może tą drogą wzbogaci się Galeria Antoniego Biesiekierskiego o nowe materiały i zdjęcia.
Kolejny sukces

 29 maja 2012 roku Archiwum 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej "Żbik" otrzymało z

Société Historique et Littéraire Polonaise (SHLP) - Bibliothèque Polonaise de Paris (BPP)

czyli Towarzystwa Historyczno-Literackiego / Biblioteka Polska w Paryżu.

informację:

 

Szanowny Panie,

Kazimierz Biesiekierski pochowany jest na polskim cmentarzu w Montmorency pod Paryżem.

Tej polskiej nekropolii poświęcona jest polska publikacja z 1986 roku (PIW) pod tytułem:

Cmentarz polski w Montmorency.

Papiery Kazimierza Biesiekierskiego oznaczone sygnaturą tymczasową 25 przechowujemy

w dziale rękopisów i archiwów.

Przesyłam Panu zdjęcie biogramu Biesiekierskiego oraz zdjęcie grobu.

W podpisie proszę zaznaczyć nazwę zespołu, numer sygnatury (podałam wyżej) i nazwę instytucji:

Towarzystwo Historyczno-Literackie / Biblioteka Polska w Paryżu.

Łączę pozdrowienia


Ewa Rutkowski

Responsable Manuscrits et Archives,

Musée Adam Mickiewicz

Société Historique et Littéraire Polonaise (SHLP)

Bibliothèque Polonaise de Paris (BPP)

6, quai d'Orléans - 75 004 Paris; tél : 01 55 42 83 88

http://www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr


 

 Sygnatura tymczasowa 25 
Archiwum bardzo dziękuje Pani Ewie Rutkowski za udostępnienie biogramu i zdjęcia grobu Kazimierza Biesiekierskiego.mjr. Kazimierz Biesiekierski - 1945 rokKazimierz Biesiekierski - na Madagaskarze w 1947 roku.


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Marka Wallmodena.
 Prowadząc to "Historyczne śledztwo" Archiwum miało przyjemność nawiązania wielu kontaktów z osobami
o olbrzymiej wrażliwości i serdeczności.

Tą drogą składamy podziękowanie


 Pani Małgorzacie Priebe z portalu paryskiepolonica.republika.pl 

 Pani Bogumile Szopa-Strzelczyk z BIBLIOTEKI POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK

Pani Ewie Rutkowski z Towarzystwa Historyczno-Literackiego / Biblioteka Polska w Paryżu

Panu Szymonowi Kucharskiemu autorowi biogramu Kazimierza Biesiekierskiego zamieszczonego na portalu fortyfikacje.net

oraz krewnemu Antoniego Biesiekierskiego Panu Markowi Wallmoden.

 

Jan Wawszczyk

29 maja 2012 r.