"Jung" - Bielakowski Zygmunt

Zygmunt Bielakowski.

Zeszyt Ewidencyjny Dowództwa Brygady Świętokrzyskiej.
Karta Bielakowskiego Zygmunta.

 

Udostępniona przez Oddział Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

Zeszyt Ewidencyjny Dowództwa Brygady Świętokrzyskiej.
Karta Bielakowskiego Zygmunta.

 

Udostępniona przez Oddział Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.