"Lubicz" - Bartecki Zbigniew

Zbigniew Bartecki.

Zbigniew Bartecki w 1943 r.

 

Ze zbiorów Teresy Górniok - siostry Zbigniewa.