"Orlik" - Łączyński Marian

Marian Łączyński.
Marian Łączyński po wojnie zmienił imię na Marek.

Legitymacja szkolna na rok 1941/42.


Ze zbiorów Barbary Jaworskiej - siostry Mariana.

Marian Łączyński przy zbudowanym bunkrze.

 

Ze zbiorów Archiwum 2 HBAP "Żbik".

Legitymacja Koła AK Okręgu W. Brytania.


Ze zbiorów Maiana Łączyńskiego.

Praca Marka Łączyńskiego.

Marek Łączyński przy pracy.

Kadr z filmu udostępnionego przez Wiesława Jakubowskiego.