"Kaczanowski" - Osiński Piotr

Od lewej Piotr Osiński, Anna Leskiewicz i Jerzy Bogdanowicz.

 

Zdjęcie ze zbiorów Michała Osińskiego.

Piotr Osiński 1945/1946 rok.

 

 

Zdjęcie ze zbiorów Michała Osińskiego.