"Jastrzębski" - Zieliński Wiesław

Stary grobowiec, w którym pochowany jest Wiesław Zieliński.

Zdjęcie ze zbiorów Janusza Preyssa.
Grób Wiesława Zielińskiego.

Zdjęcie ze zbiorów Ewy Majchrzak.