"Halicz" - Stefanowicz Albert

Albert Stefanowicz.

Albert Stefanowicz w sierpniu 1944 r.

 

Zdjęcie ze zbiorów Archiwum 2 HBAP "Żbik".

Albert Stefanowicz.

 

Zdjęcie z archiwum Janiny Stefanowicz z Sopotu -siostry Alberta.

Albert Stefanowicz.

 

Zdjęcie z archiwum Janiny Stefanowicz z Sopotu -siostry Alberta.

Albert Stefanowicz.

 

Zdjęcie z archiwum Janiny Stefanowicz z Sopotu -siostry Alberta.

Albert Stefanowicz w ZSRR ok. 1960 r.

 

Zdjęcie z archiwum Janiny Stefanowicz z Sopotu -siostry Alberta.

Albert Stefanowicz w ZSRR ok. 1960 roku.

 

Zdjęcie z archiwum Janiny Stefanowicz z Sopotu -siostry Alberta.

Albert Stefanowicz.

 

Zdjęcie z archiwum Janiny Stefanowicz z Sopotu -siostry Alberta.

Albert Stefanowicz.

 

Zdjęcie z archiwum Janiny Stefanowicz z Sopotu -siostry Alberta.

Albert Stefanowicz.

 

Zdjęcie z archiwum Janiny Stefanowicz z Sopotu -siostry Alberta.

Albert Stefanowicz.

 

Zdjęcie z archiwum Janiny Stefanowicz z Sopotu -siostry Alberta.

Albert Stefanowicz.

 

Zdjęcie z archiwum Janiny Stefanowicz z Sopotu -siostry Alberta.

Albert Stefanowicz.

 

Zdjęcie z archiwum Janiny Stefanowicz z Sopotu -siostry Alberta.

Kwatera "Gurt" na cmentarzu Powązki Wojskowe.

 

Zdjęcie ze zbiorów Archiwum 2 HBAP "Żbik".