"Świteź" - Rakowski Kazimierz

Kazimierz Rakowski.
Powstańcza opaska Kazimierza Rakowskiego.
 
 
Ze zbiorów muzealnych Biblioteki Kórnickiej.
Wyciąg z dokumentów PCK.
 
Ze zbiorów rodzinnych.
Maszynopis Notatnika Kazimierza Rakowskiego.Strona 2.
 
Ze zbiorów rodzinnych.