"Kowalski" - Preyss Janusz

Janusz Preyss w 1944 r. i 2008 r.

Powstańcza opaska Janusza Preyssa.

Od 2009 r. znajduje się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego.

Nieśmiertelnik ze zbiorów Janusza Preyssa.

W kwaterze 2 HBAP "Żbik" w czasie Powstania Warszawskiego.
Na zdjęciu Elżbieta Tatarkiewicz - Skrzyńska i Janusz Preyss.

 

Zdjęcie ze zbiorów Janusza Preyssa.

Janusz Preyss w La Courtine.

 

 Zdjęcie ze zbiorów Janusza Preyssa.