"Kmicic" - Moszczyński Jerzy

Jerzy Moszczyński.

Jerzy Moszczyński na posterunku w bramie Chmielna 61.

 

Ze zbiorów Archiwum 2 HBAP "Żbik".

Wyciąg z dokumentów PCK.

 

Ze zbiorów Archiwum 2 HBAP "Żbik".

Pismo z PCK potwierdzające pobyt w obozie jenieckim.


Ze zbiorów Archiwum 2 HBAP "Żbik".

Legitymacja ŚZŻAK.

 

Ze zbiorów Archiwum 2 HBAP "Żbik".

Rękopis tekstu przekazanego M. Kledzikowi do książki o okresie konspiracji.

 

Ze zbiorów Archiwum 2 HBAP "Żbik".

Pogrzeb Jerzego Moszczyńskiego.

 

Ze zbiorów Archiwum 2 HBAP "Żbik".

Pogrzeb Jerzego Moszczyńskiego.

 

Ze zbiorów Archiwum 2 HBAP "Żbik".

Fotografia Jerzego Moszczyńskiego pseudonim "Kmicic" zamieszczona w broszurze "Łączność w czasie Powstania Warszawskiego". Warszawa 1 sierpnia 2010 r.