"Gruda" - Martyński Zbigniew

Zbigniew Martyński ok. 1946 r. i w 2009 r.

Powstańcza przepustka dla Zbigniewa Martyńskiego i Marcina Lewandowicza

Przepustka znajduje się w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy.

Nieśmiertelnik Zbigniewa Martyńskiego.

Ze zbiorów Marka Ney Krwawicza.

Odpis Legitymacji AK należącej do Zbigniewa Martyńskiego.

Ze zbiorów Zbigniewa Martyńskiego.

Legitymacja tymczasowa
wystawiona przez 2 Dywizję Strzelców Pieszych 15 maja 1945 r dla Zbigniewa Martyńskiego.

Ze zbiorów Zbigniewa Martyńskiego.

Zaświadczenie wystawione w Obozie Wojska Polskiego we Francji 16 lipca 1946 r dla Zbigniewa Martyńskiego.

Ze zbiorów Zbigniewa Martyńskiego.

Zbigniew Martyński w drugiej ławce po prawej stronie jako uczestnik kursu w La Courtine w 1945 r.

Ze zbiorów Zbigniewa Martyńskiego.

Zbigniew Martyński w pierwszym rzędzie drugi od prawej a nad nim Janusz Preyss.
Zdjęcie wykonane w La Courtine.

Ze zbiorów Zbigniewa Martyńskiego.

Nieśmiertelnik Zbigniewa Martyńskiego. Wojsko Polskie we Francji.

Książeczka Harcerska Zbigniewa Martyńskiego.

Ze zbiorów Zbigniewa Martyńskiego.

"Nasza Drużyna" czasopismo 21 WDH wydawane przez zespół pod kierownictwem Zbigniewa Martyńskiego w latach 1947-1948.

Marzec 2009 r. spotkanie u Zbigniewa Martyńskiego.

Od lewej Stanisław Maliszewski, Zbigniew Martyński i Tomasz Wołowski.


Ze zbiorów Jana Wawszczyka.

Wspomnienia Zbigniewa Martyńskiego.

W dniu 19 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych miała miejsce uroczystość uhonorowania osób, które w sposób szczególny zasłużyły się w działaniach na rzecz niepodległości i suwerenności Ojczyzny oraz pielęgnowały i utrwalały pamięć o istotnych wydarzeniach w historii naszego Narodu, a także o wojennych i powojennych losach Polaków. Organizatorem uroczystości był Związek Powstańców Warszawskich i Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył Medalem „Pro Patria” Zbigniewa Martyńskiego.


fot. Alina Nowacka