"Dryświaty-Modrzewski" - Lubarski Aleksander

Aleksander Lubarski.

Legitymacja szkolna Aleksandra Lubarskiego.

 

Ze zbiorów Marka Axentowicza.

Poświadczenie zamieszkania w Łodzi w 1945 roku.

 

Ze zbiorów Marka Axentowicza.

Legitymacja Odznaki Pamiątkowej.

 

 

Ze zbiorów Marka Axentowicza.